Představení

WebLog původně vznikl pro zveřejňování materiálů přichystaných pro biblické společenství, které po delší opět funguje od ledna. Hlubší představení společenství na jeho stránce.

Novým záměrem je rozšíření působnosti blogu na témata spojená s chatou a péčí o ni, její rekonstrukci; a v poslední řadě zde vyčlením prostor pro některá má veřejná glosa a cestopisy.

Představení autora

Jmenuji se Jiří J. Kohoutek.

V druhé řadě jsem studoval Teologické nauky, Katechetiku a Náboženství na CMTF v Olomouci; s pokračováním studia ve směru Mystiky (kontemplace), Písma svatého a Duchovního doprovázení.

V prvé řadě jsem studoval Etopedii, Sociální pedagogiku zaměřenou na výtvarno a Vychovatelství zaměřené na sport; se zvláštní pozorností na témata Komunikace a Vztahy. Z toho jsem studoval 13 měsíců ve Švýcarsku a Německu přes program erasmus.

Jsem starý poutník, především cyklista. Jel jsem tisíce kilometrů Evropou na hrad ve svém nitru, odkud teď čerpám. Zajímám se o přírodu, především Astronomii, ale také různé technologie – potravinářské, řemeslné nebo i informační…

Z dosavadní praxe

  • praxe v dětských domovech a výchovném ústavu u Ostravy
  • vedení přípravy biřmovanců ve farnosti u Ostravy
  • praxe v Domě dětí a mládeže a Centrech volného času
  • vedení společenství vysokoškoláků při VKH Ostrava
  • přednášky na celostátních setkáních (setkání animátorů, absolventský Velehrad)
  • přednášky příležitostně místním společenstvím v Brně
  • vychovatel ve Školní družině v městysu u Brna
  • cca 16 týdnů duchovní poutě (putování) po Evropě