Biblické společenství

Ze začátku jsme neměli biblické společenství, ale po studiích teologie jsem měl více času ke studiu Bible. Nejprve jsem jen přednášel na téma vzniku Bible a její “původní verzi”. Nedlouho poté jsem odpověděl na zájem o evangelium mezi absolventy brněnských vysokých škol a začal s přípravou biblického společenství. Hledal jsem vhodnou metodu a založil pravidelné společenství postavené na vlastní metodě poznávání a modlitby nad Písmem.

Metoda Poučená meditace

Biblické společenství postavené na metodě poučené meditace prolíná modlitbu, exegezi a osobní meditaci se sdílením.

Účastníci v rozjímavé modlitbě obracejí úryvek evangelia v jeho biblickém kontextu (tj. obohacené o související úryvky z Písma). Každý hledá a případně si značí, co jej v textu oslovuje, co vyvolává otázky nebo co v něm tato slova vyvolávají.

S tímto výsledkem se může každý sdílet ve skupině. Dochází tak kromě niterného procesu modlitby já-Bůh také k sociální reflexi osobních závěrů.

Celý proces je ve vhodných chvílích doplněn komentáři či výkladovými poznámkami, abychom mohli více poodstoupit od subjektivního a kolektivního vnímání Božího slova k vnímání objektivnějšímu, respektive poučenému.

Průběh společenství

0. Příprava místa; Četba poznámek, komentářů
1. Úvodní modlitba
2. Čtení vybraného úryvku evangelia
3. Čtení paralelních míst evangelií
4./5. Chvíle rozjímání a sdílení
4./5. Individuální čtení výkladových poznámek
6./7. Postupné čtení souvisejících úryvků (SZ/NZ)
6./7. Chvíle rozjímání a sdílení
8. Závěrečné sdílení a diskuze
9. Závěrečná modlitba

Biblické východiska

Přípravou materiálů na společenství se zabývám dlouhodobě a do hloubky. Snažím se využívat co nejširší spektrum biblických komentářů a výkladů, abychom se mohli přiblížit co nejvíce sdělované podstatě evangelijních témat.

V každé přípravě jsou také připsány poznámky z různých specializovaných zdrojů a samozřejmě odkazy na související místa jinde v Bibli.

Momentálně se věnujeme Markovu evangeliu.

Setkávání

Scházíme se jednou za dva týdny v Brně. Jestli máš zájem, napiš na email jirik(a)kontemplace.cz a nabídneme Ti přesné místo a čas, případně otevřeme facebookovou skupinu.