Vzhled Ježíšův

vzhled Ježíše, různé vyobrazeníNa kdejakém rohu Evropy můžeme potkat obrazy i sochy, které nám mají připomínat našeho nazaretského Mistra. Jejich vzhled není moc různorodý, spíše jsou si ta vyobrazení dost podobná.

Když jsem vcházel do společenských prostor jedné fary na Vysočině, jedna taková socha na mě vybafla zpoza dveří. Nejprve jsem se hrozně lekl a pak jsem byl až znechucený tím ztvárněním.

Představa

U nás je prezentovaná vesměs jen představa euroatlantská – bílý muž vyšší štíhlé postavy, dlouhé vlasy, světlé oči a celý vyšamponovaný jako když zrovna vyleze z lázní a salónu krásy. V jiných částech světa je často zobrazován s rysy a barvou kůže černocha, Araba nebo Hispánce.

Přestože představa bílého hipíka je velmi známá, je ve své podstatě chybná. Člověk takového vzhledu by vypadal velmi odlišně v porovnání se všemi ostatními, kteří v této oblasti žili. Jestli by na takový rozdíl pisatelé upozornili nevíme, ale události popsané v evangeliu naznačují opak: při zatýkání v getsemanské zahradě musel Jidáš římským vojákům ukázat, který z přítomných mužů je Ježíš, takže patrně nebyl vzhledem zvlášť odlišný od svých učedníků.

Forenzní antropologie

Forenzní antropologie je obor, kterým se vyvinul ku pomoci kriminalistům a policistům k objasňování zločinů rekonstruováním a ohledáváním lidských těl a jejich ostatků.

Pomocí standardních postupů forenzní antropologie se britští a izraelští vědci s pomocí archeologů pod vedením R. Neava pokusili znovu hledat co nejpřesnější vzhled lidské tváře Ježíše. Východiskem jim k tomu byla lebka místního muže z prvního století a obrazy starověkých syrských fresek.

Samozřejmě že se nejedná o autentickou Ježíšovu tvář, ale je to nejpřesnější podoba, jaká kdy vznikla a snad jaká kdy vůbec může vzniknout.

Výsledný vzhled

Jak dopadl portrét z této studie můžete vidět z poloviny na přebalu magazínu Biblical Archaeology Review a v jiné verzi níže.

Průměrná výška semitského muže v té době byla kolem 155cm s průměrnou hmotností kolem 50kg. Jelikož Ježíš pracoval jako tesař, předpokládáme, že byl fyzicky zdatnější. Jeho tvář byla pravděpodobně opálená sluníčkem. Podle kreseb na různých archeologických nalezištích, datovaných do prvního století měl Ježíš spíše tmavé oči, olivově opálenou pleť a v souladu s židovskou tradicí také vousy a krátké vlasy.

V 1. listu Korintským píše Ježíšův současník a následovník, apoštol Pavel v 11. kapitole: “pro muže jsou dlouhé vlasy hanbou”. Je nepravděpodobné, že by takto odsuzoval, když znal vzhled svého mistra.

Hříšná touha

Samozřejmě není důležité, jak lidská stránka Ježíše vypadala. Jeho lidství je podobné tomu našemu a o estetický vzhled nejde (navíc se cítění mění místem, časem i kulturou). Podstatné je to, jaké poselství nám přinesl a jak my s ním naložíme.

Přes právě napsané mi Ježíšovo tradiční vyobrazení spíš než našeho Učitele připomíná naši hříšnou tendenci přizpůsobit si Pravdu i učení vlastním potřebám a vlastním hodnotám. Místo abychom se otevřeli Bohu a stali se mu podobným, spíše připodobňujeme Boha a jeho učení nám a našim hodnotám a představám.
Příspěvek byl publikován v rubrice Ješua Nazaretský. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.