Archiv rubriky: Biblická východiska

Pro mě, jako učedníka Ježíše, je nejdůležitější mít s ním vztah. Jelikož momentálně neobchází mezi námi (Mt 9,15) a přestože nám seslal Ducha (Sk 2,18), jsou z lidské strany hlavní východiska dostupná přes poznávání jeho nauky. Tu nám zprostředkovává v jedné linii Magisterium a v jiné linii Písmo.

Bible, na rozdíl od Magisteria, není mimo jazykovou stránku svých překladů aktualizována. To znamená, že nám může unikat spousta podstatných reálií a souvislostí. To nám přináší jisté obtíže při pouhém čtení Bible.

Pochopení podstaty komplikovanějších částí textů jen výjimečně zprostředkovává přímo sám Duch. Poměrně spolehlivým řešením je dosti rozsáhlé a hluboké studium. Toho bohužel jako jednotlivci vlastně nejsme schopni, takže nám ho po částech obstarávají specializovaní odborníci.

Tady začíná má práce s Písmem. I po studiích na fakultě se snažím čerpat z různých dostupných komentářů a výkladů. Navíc se snažím kompilaci svých zdrojů zpřístupnit našemu biblickému společenství i případným internetovým čtenářům.

Biblická východiska osvětlená odbornými zdroji jsou jedna stránka studia Ježíšovy nauky. Nesmíme však zapomínat na subjektivní stránku čtení Písma. Každý z nás si do čteného promítá své zkušenosti, představy, postoje a touhy.

To není v zásadě špatně, jelikož nám to může pomoci v sebepoznání a taky to do jisté míry v reflexi našeho duchovního stavu. Je ale důležité být na pozoru před projektováním vlastních schémat do biblického textu, abychom si překroucením Písma neobhajovali své vlastní postoje a konstrukty.

Nechejme pozitivně ovlivňovat naše životy Písmem, a neovlivňujme výklad Písma potřebami našich životů.


PŘÍSPĚVKY


Nenalezeno

Omlouváme se, ale pro vybraný archiv nebyl nalezen žádný příspěvek. Možná se vám ale podaří najít nějaký související příspěvek pomocí vyhledávání.